Kurs instruktor kulturystyki online

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs instruktor kulturystyki online

Kurs instruktor kulturystyki online

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Kurs instruktor kulturystyki online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs instruktor kulturystyki online

Kurs instruktor kulturystyki online

1. Modelowanie sylwetki. Osobisty trener,Trunz-Carlisi Elmar,2016, Wyd Wydawnictwo RM

2. Wielki atlas ćwiczeń na siłę i masę,Bredel Thierry,2011, Wyd AKA Oficyna

3. Kulturystyka na zdrowie i urodę,Prandota Mirosław,2010, Wyd ABA

Literatura dostępna online

1. Trening mentalny sportowca

2. Sport jako biznes w czasach globalizacji,

3. Psychologia sportu dla bystrzaków

4. Trening mentalny

5. Żywienie w sporcie

6. Sportowe kalorie

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

Kurs instruktor kulturystyki online

Kurs instruktor kulturystyki online

I MODUŁ

1. Partie mięśni i ich funkcje

2. Analiza ruchów

3. Rodzaje i formy ćwiczeń na wszystkie partie mięśniowe

4. Rodzaje ćwiczeń – izolowane i złożone

II MODUŁ

1. Korekty wad postawy i błędnego ćwiczenia

2. Metody intensyfikacji ćwiczeń

3. Żywienie, dieta i suplementacja w Kulturystyce

4. Trening aerobowy, siłowy, wytrzymałościowy

III MODUŁ

1. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze w sportach siłowych

2. Budowanie masy i redukcja tkanki tłuszczowej

3. Metody odchudzania

4. Zasady stosowania diety redukcyjnej

Materiał Dodatkowy (Nie obowiązkowy na egzaminie)

Osobowość Trenera / Instruktora

1. Komunikacja interpersonalna trenerów i instruktorów sportowych

2. Kompetencja – rozwój instruktora

3. Kompetencja – zarządzanie procesami grupowymi

4. Kompetencja, wystąpienie, prowadzenie zajęć, planowanie

Dietetyka i żywienie w sporcie

1. Zasady prawidłowego odżywiania

2. Źródła energii dla sportowców

3. Przykładowe diety dla sportowców

4. Co i kiedy jeść oraz pić

5. Normy energetyczne dla wybranych grup sportowców

6. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w przeliczeniu na kg masy ciała


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

About the Author