Kurs instruktor piłki siatkowej online


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs instruktor piłki siatkowej online

Kurs instruktor piłki siatkowej online

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs instruktor piłki siatkowej online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą.


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs instruktor piłki siatkowej online1. Piłka siatkowa – techniczno-taktyczne przygotowanie do gry,Edward Superlak,2006, Wyd BK Wrocław

2.  Piłka siatkowa,Zenon Zatyracz, Leszek Piasecki,2001, Wyd ZWPiW Plewnia

3. Piłka Siatkowa, technika, metodyka, przykłady ćwiczeń,Wróblewski Filip,2010, Wyd PWSZ Krosno

Literatura dostępna online

1. Trening mentalny sportowca

2. Sport jako biznes w czasach globalizacji,

3. Psychologia sportu dla bystrzaków

4. Trening mentalny

5. Żywienie w sporcie

6. Sportowe kalorie

Kurs instruktor piłki siatkowej online

Kurs instruktor piłki siatkowej online

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

1. Trenowanie dzieci w piłce siatkowej

2. Formowanie ról zespołowych w piłce siatkowej

3. Sprawność funkcjonowania zespołu

4. Nauka techniki gry efektywnej

II MODUŁ

1. 12 ćwiczeń stosowanych w grze

2. Umysł zdobywcy

3. Usposobienie trenera

4. Zajęcia uspołeczniające

Materiał Dodatkowy (Nie obowiązkowy na egzaminie)

Osobowość Trenera / Instruktora

1. Komunikacja interpersonalna trenerów i instruktorów sportowych

2. Kompetencja – rozwój instruktora

3. Kompetencja – zarządzanie procesami grupowymi

4. Kompetencja, wystąpienie, prowadzenie zajęć, planowanie

Dietetyka i żywienie w sporcie

1. Zasady prawidłowego odżywiania

2. Źródła energii dla sportowców

3. Przykładowe diety dla sportowców

4. Co i kiedy jeść oraz pić

5. Normy energetyczne dla wybranych grup sportowców

6. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w przeliczeniu na kg masy ciała


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

About the Author