Kurs zarządzanie klubem w sporcie online


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

 

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online1. Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie,Morawski M. Stosik A,2009r, Wydawca:AWF Wrocław

2. Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji sportowych,Pawlak Z. Smoleń A,2004r, Wydawca:AWF Warszawa

3. Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką,Halemba P,2008r, wydawca:AWF Katowice

Literatura dostępna online

1. Trening mentalny sportowca

2. Sport jako biznes w czasach globalizacji,

3. Psychologia sportu dla bystrzaków

4. Trening mentalny

5. Żywienie w sporcie

6. Sportowe kalorie

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1.INSTYTUCJA SPORTOWA JAKO PRODUKT

Wstęp.

Czym jest struktura produktu sportowego?

Tworzenie wartości dodanej.

2.ZARZĄDZANIE

Strategie w zarządzaniu produktem sportowym (klubem).

Zarządzanie głównymi zasobami w sporcie

Znaczenie zasobów finansowych.

Znaczenie zasobów ludzkich.

Znaczenie zasobów materialnych.

Zarządzanie efektywnością.

Elastyczność organizacji instytucji sportowej.

Zarządzanie procesami.

Zarządzanie a sukces sportowy.

3.DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS KLUBU SPORTOWEGO

Wprowadzenie.

Czym jest public relations w sporcie?

4.HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Historia zarządzania – różne koncepcje.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zasoby w organizacjach sportowych.

Model strategicznego zarządzania kadrami w odniesieniu do sportu.

Znaczenie właściwego przebiegu procesu kształtowania kadr dla organizacji sportowych.

Motywowanie, kierowanie, podejmowanie decyzji, integrowanie.

5.COACHING W SPORCIE

Czym jest coaching – definicja i charakterystyka.

Coaching jako proces.

Różne style i techniki coachingu.

Odejścia oraz strategie personalne w organizacjach sportowych.

6. SPOSOBY NA POZYSKIWANIE GRACZY I PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJACH SPORTOWYCH

Zagadnienia ogólne – dobór kadr.

Sposoby doboru.

Dobór kadry w klubach sportowych – specyficzne działania.

Profil kwalifikacyjny – metody określania.

Proces rekrutacji.

Proces selekcji i stosowane techniki.

7.COACHING ZESPOŁÓW SPORTOWYCH

Coaching – zagadnienia wprowadzające.

Typy coachów.


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Zarządzanie klubem w sporcie

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online – zapraszamy !

About the Author