Kurs Promotor Zdrowia

Kurs Promotor Zdrowia online


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

1. Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach opieki seniora, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu koncepcji zdrowia, profilaktyki zachowań zagrażających zdrowiu.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs Promotor Zdrowia online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)


W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.
 

Kurs Promotor Zdrowia online1. Twój osobisty dietetyk,Agnieszka Bogucka,2012, Wyd Buchmann

2. Żywienie człowieka t.1 Podstawy nauki o żywieniu,Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki,2012, Wyd Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka,Helena Ciborowska, Anna Rudnicka,2014, Wyd Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Literatura dostępna online

1. Trening mentalny sportowca

2. Sport jako biznes w czasach globalizacji,

3. Psychologia sportu dla bystrzaków

4. Trening mentalny

5. Żywienie w sporcie

6. Sportowe kalorie

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

I MODUŁ

1. Promocja zdrowia – krótki zarys historyczny wraz z aktami prawnymi

2. Czym jest zdrowie?

- Definicja wg WHO

- Uwarunkowania zdrowia

3. Promocja zdrowia – definicje

- Ujęcie modelowe

- Promocja zdrowia i jej elementy

4. Promocja zdrowia – realizowane formy i programy

5. Promocja zdrowia – główne zadanie kształtowanie zdrowego stylu

6. Różne obszary promocji zdrowia

7. Promocja zdrowia w miejscu pracy

- Modelowe ujęcie programu promocji zdrowia w środowisku pracy

- Tradycyjna opieka zdrowotna a promocja zdrowia w zakładach pracy

8. Programy promocji zdrowia

- Problemy podejmowane w programach promujących zdrowie

- Stadia rozwoju programów promocji zdrowia w miejscu pracy

- Motywy podejmowania promocji zdrowia w zakładach pracy

- Zasady organizowania i realizacji programów promocyjnych

9. Obszary interwencji działań promocyjnych

- Działania prewencyjne i korzystanie z opieki zdrowotnej

- Nadwaga, cholesterol, nadciśnienie tętnicze i sposób odżywiania się

- Palenie papierosów

- Alkohol i środki psychoaktywne

- Zmiany o charakterze onkologicznym i choroby przenoszone drogą płciową

- Aktywność fizyczna

- Komfort psychiczny w sytuacjach stresowych

- Urazy i choroby zawodowe

- Pozostałe zagadnienia objęte programami promocyjnymi w miejscu

10. Fazy realizacji programów promocyjnych w miejscu pracy

- Inicjowanie programu promocji

- Faza planowania programu

- Etap wdrażania programu promocyjnego

- Monitorowanie i modyfikowanie programu

- Ewaluacja programu

11. Programy promujące zdrowie w szkole

- Edukacja zdrowotna

- Edukacja zdrowotna w szkole

- Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia w szkole

- Strategie aktywizacji ruchowej

12. Promowanie zdrowia w przedszkolu

- Cele i zadania promocji zdrowia najmłodszych

- Teoretyczne założenia programów promocji zdrowia w przedszkolu

- Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne dzieci

- Elementy programów promocyjnych w przedszkolu

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

Promotor zdrowia

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 400.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Kurs Promotor Zdrowia online – zapraszamy !