Kurs Doskonalenie Postawy Trenerskiej

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia.

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie,Morawski M. Stosik A,2009r, Wydawca:AWF Wrocław

2. Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji sportowych,Pawlak Z. Smoleń A,2004r, Wydawca:AWF Warszawa

3. Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką,Halemba P,2008r, wydawca:AWF Katowice

Literatura dostępna online

1. Trening mentalny sportowca

2. Sport jako biznes w czasach globalizacji,

3. Psychologia sportu dla bystrzaków

4. Trening mentalny

5. Żywienie w sporcie

6. Sportowe kalorie

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Wstęp

2. Osobowość trenera

- Cechy pożądane i nieodpowiednie

3. Autorytet trenera

- Typy autorytetów oraz wpływ autorytetu trenera sportu

- Sposoby na wzmocnienie autorytetu

4. Teorie przywództwa w sporcie oraz znaczenie zdolności przywódczych w pracy trenera

- Wprowadzenie

- Różne koncepcje przywództwa

- Wrodzone cechy przywódcy – teorie

- Teorie zachowania

- Teorie uwarunkowania wg. Fiedlera

- Teorie sytuacyjne

- Podsumowanie i wskazówki dla trenerów

5. Kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy zawodnikiem a trenerem

- Wprowadzenie

- Relacja trener-zawodnik.

- Ważne elementy w relacji trener – zawodnik.

6. Obciążenia psychiczne dotykające trenerów sportu

- Wpływ trenera na zawodników w czasie treningu lub zawodów

7. Rola trenera w zarządzaniu treningiem

- Cele, zadania i cechy kierownika (trenera)

- Style i poziomy umiejętności kierowniczych

8. Planowanie celów, zadań szkoleniowych i zasobów do ich realizacji

- Planowanie celów kariery sportowca

- Planowanie zadań treningowych

- Planowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań

9. Organizowanie procesu treningowego

- Struktura organizacyjna makro-, mezo- i mikrocyklów treningowych

- Struktura operacyjna cyklu treningowego

10. Kontrolowanie procesu treningowego

- Kontrola na etapie realizacji zadań treningowych

- Korekta w procesie realizacji zadań treningowych

- Kontrola działania trenera w zakresie realizacji procesu treningowego

11. Metody stosowane w treningu sportowca i jego motywowanie

- Metody nauczania i kontroli techniki sportowej

- Metody nauczania i kontroli taktyki walki sportowej

- Metody doskonalenia zdolności kondycyjnych sportowca

- Metody doskonalenia siły mięśni

- Metody doskonalenia wytrzymałości sportowca

- Metody doskonalenia koordynacji ruchów sportowca.

- Motywowanie sportowców


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

Doskonalenie postawy trenerskiej

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 250.00 PLN     

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 800.00 PLN

 

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online  – zapraszamy !