Kurs Trener Przygotowania Motorycznego

Kurs trener przygotowania motorycznego online


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs trener przygotowania motorycznego online

Kurs trener przygotowania motorycznego online

1. Trener przygotowania motorycznego współpracuje przede wszystkim z wyczynowymi sportowcami i sportowcami amatorami.

2. Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

1. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową.

2. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Kurs trener przygotowania motorycznego online

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

W celu osiągnięcia pełnej wiedzy i bardzo dobrej znajomości treści zakresowej szkolenia prosimy o możliwe jak najszersze zapoznanie się literaturą.

Literatura proponowana

Kurs trener przygotowania motorycznego online

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie,Morawski M. Stosik A,2009r, Wydawca:AWF Wrocław

2. Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji sportowych,Pawlak Z. Smoleń A,2004r, Wydawca:AWF Warszawa

3. Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką,Halemba P,2008r, wydawca:AWF Katowice

Literatura dostępna online

1. Trening mentalny sportowca

2. Sport jako biznes w czasach globalizacji,

3. Psychologia sportu dla bystrzaków

4. Trening mentalny

5. Żywienie w sporcie

6. Sportowe kalorie

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Zasady dotyczące treningu sportowego

Trening jako proces

Struktura treningu

2. Planowanie treningu

3. Programowanie treningu

4. Zasady, formy, środki i metody treningu

Zasady nauczania treningu .

Różne formy nauczania oraz treningu

Środki treningu

Metody treningu

5. Kierowanie treningiem poprzez kontrolę

6. Obciążenia wysiłkowe (treningowe)

7. Zawód – trener przygotowania motorycznego

Różnica między trenerem personalnym a trenerem przygotowania motorycznego

Charakterystyka zawodu

8. Podstawowe cechy motoryczne oraz sposoby ich rozwijania

9. Siła – definicja, rodzaje, metody treningu

10. Skoczność – definicja, rodzaje, metody treningu

11. Szybkość – definicja, rodzaje, metody treningu

12. Gibkość – definicja, rodzaje, metody treningu

13. Koordnacja ruchowa – definicja, rodzaje, metody treningu

14. Wytrzymałość – definicja, rodzaje, metody treningu

15. Podsumowanie – Rozwój cech motorycznych na poszczególnych


Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego

1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.

2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.

3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

 

Kurs trener przygotowania motorycznego online

Kurs trener przygotowania motorycznego online

Trener przygotowania motorycznego

Bez optymalnego przygotowania motorycznego, sukces we współczesnym sporcie, niezależnie od dyscypliny, jest praktycznie niemożliwy. Dlatego warto ukończyć kurs, który stwarza perspektywę pracy w klubach, akademiach czy ośrodkach sportu, jak również z młodzieżą oraz w ramach treningów indywidualnych.

Cena kursu online: 390.00 PLN     

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN

 

Kurs trener przygotowania motorycznego online – zapraszamy !