Kurs Zarządzanie Klubem w Sporcie

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Materiał dydaktyczny

1.Instytucja sportowa jako produkt

Wstęp.

Czym jest struktura produktu sportowego?

Tworzenie wartości dodanej.

2.Zarządzanie

Strategie w zarządzaniu produktem sportowym (klubem).

Zarządzanie głównymi zasobami w sporcie

Znaczenie zasobów finansowych.

Znaczenie zasobów ludzkich.

Znaczenie zasobów materialnych.

Zarządzanie efektywnością.

Elastyczność organizacji instytucji sportowej.

Zarządzanie procesami.

Zarządzanie a sukces sportowy.

3.Działania public relations klubu sportowego

Wprowadzenie.

Czym jest public relations w sporcie?

4.Human resource managment

Historia zarządzania – różne koncepcje.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zasoby w organizacjach sportowych.

Model strategicznego zarządzania kadrami w odniesieniu do sportu.

Znaczenie właściwego przebiegu procesu kształtowania kadr.

Motywowanie, kierowanie, podejmowanie decyzji, integrowanie.

5.Coaching  w sporcie

Czym jest coaching – definicja i charakterystyka.

Coaching jako proces.

Różne style i techniki coachingu.

Odejścia oraz strategie personalne w organizacjach sportowych.

6. Sposoby na pozyskanie graczy i pracowników

Zagadnienia ogólne – dobór kadr.

Sposoby doboru.

Dobór kadry w klubach sportowych – specyficzne działania.

Profil kwalifikacyjny – metody określania.

Proces rekrutacji.

Proces selekcji i stosowane techniki.

7. Coaching zespołów sportowych

Coaching – zagadnienia wprowadzające.

Typy coachów.

MATERIAŁY DODATKOWE(Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video (ponad 150 minut nagrań) /  zobacz próbkę

Osobowość Trenera / Instruktora

Dietetyka i żywienie w sporcie / zobacz próbkę

Przebieg kursu

1. otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Kurs zarządzanie klubem w sporcie onlineZarządzanie klubem w sporcie

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Cena kursu online: 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

W dobie globalizacji i komercjalizacji sportu, jedynym kierunkiem dla profesjonalnych klubów jest nieustanne poprawianie poziomu zarządzania. Zadaniem menedżerów wszystkich klubów, niezależnie od dyscypliny, jest dbanie o rozwój w aspekcie tak sportowym, jak finansowym i wizerunkowym. W zależności od charakteru stanowiska, absolwent tego kursu zajmuje się pozyskiwaniem sponsorów, kontaktem z mediami, kontrolą nad sprawami finansowymi lub formalnymi, rekrutacją czy planowaniem budżetu oraz działań w krótszej i dłuższej perspektywie.K

Kurs Doskonalenie Postawy Trenerskiej

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

 

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej onlineMateriał dydaktyczny

1. Wstęp

2. Osobowość trenera

– Cechy pożądane i nieodpowiednie

3. Autorytet trenera

– Typy autorytetów oraz wpływ autorytetu trenera sportu

– Sposoby na wzmocnienie autorytetu

4. Teorie przywództwa w sporcie

– Wprowadzenie

– Różne koncepcje przywództwa

– Wrodzone cechy przywódcy – teorie

– Teorie zachowania

– Teorie uwarunkowania wg. Fiedlera

– Teorie sytuacyjne

– Podsumowanie i wskazówki dla trenerów

5. Kształtowanie relacji pomiędzy zawodnikiem a trenerem

– Wprowadzenie

– Relacja trener-zawodnik.

– Ważne elementy w relacji trener – zawodnik.

6. Obciążenia psychiczne dotykające trenerów sportu

– Wpływ trenera na zawodników w czasie treningu lub zawodów

7. Rola trenera w zarządzaniu treningiem

– Cele, zadania i cechy kierownika (trenera)

– Style i poziomy umiejętności kierowniczych

8. Planowanie celów, zadań szkoleniowych i zasobów do ich realizacji

– Planowanie celów kariery sportowca

– Planowanie zadań treningowych

– Planowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań

9. Organizowanie procesu treningowego

– Struktura organizacyjna makro-, mezo- i mikrocyklów treningowych

– Struktura operacyjna cyklu treningowego

10. Kontrolowanie procesu treningowego

– Kontrola na etapie realizacji zadań treningowych

– Korekta w procesie realizacji zadań treningowych

– Kontrola działania trenera w zakresie realizacji procesu treningowego

11. Metody stosowane w treningu sportowca i jego motywowanie

– Metody nauczania i kontroli techniki sportowej

– Metody nauczania i kontroli taktyki walki sportowej

– Metody doskonalenia zdolności kondycyjnych sportowca

– Metody doskonalenia siły mięśni

– Metody doskonalenia wytrzymałości sportowca

– Metody doskonalenia koordynacji ruchów sportowca.

– Motywowanie sportowców

 

MATERIAŁY DODATKOWE (Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video (ponad 150 minut nagrań) /  zobacz próbkę

 

Przebieg kursu

1. otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

 

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

 

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej onlineDoskonalenie postawy trenerskiej

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 250.00 PLN     

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 800.00 PLN

 

Kurs doskonalenie postawy trenerskiej online

Ukończenie tego kursu sprzyja rozwojowi na stanowisku trenera. Współcześnie oczekiwania wobec instruktorów w każdej dyscyplinie są bardzo wysokie. Trzeba kontrolować nierzadko zróżnicowaną grupę zawodników, prowadzić treningi, budować atmosferę, utrzymywać poziom motywacji czy wdrażać nowe rozwiązania, które służą poprawie poziomu sportowego. Trener spędza w klubie długie godziny, a powinien do tego doskonalić się jako mentor, który zarządza zespołem w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać jego potencjał, pomagając w rozwoju wszystkim podopiecznym. Jeżeli interesuje Cię rozwój kariery sportowej powineneś(aś) zrobić kurs doskonalenie postawy trenerskiej online lub stacjonarnie.

Kurs Trener Przygotowania Motorycznego

Kurs trener przygotowania motorycznego online


Kurs trener przygotowania motorycznego online

Materiał dydaktyczny

1. Zasady dotyczące treningu sportowego

Trening jako proces

Struktura treningu

2. Planowanie treningu

3. Programowanie treningu

4. Zasady, formy, środki i metody treningu

Zasady nauczania treningu .

Różne formy nauczania oraz treningu

Środki treningu

Metody treningu

5. Kierowanie treningiem poprzez kontrolę

6. Obciążenia wysiłkowe (treningowe)

7. Zawód – trener przygotowania motorycznego

Różnica między trenerem personalnym a trenerem przygotowania motorycznego

Charakterystyka zawodu

8. Podstawowe cechy motoryczne oraz sposoby ich rozwijania

9. Siła – definicja, rodzaje, metody treningu

10. Skoczność – definicja, rodzaje, metody treningu

11. Szybkość – definicja, rodzaje, metody treningu

12. Gibkość – definicja, rodzaje, metody treningu

13. Koordnacja ruchowa – definicja, rodzaje, metody treningu

14. Wytrzymałość – definicja, rodzaje, metody treningu

15. Podsumowanie – Rozwój cech motorycznych na poszczególnych


MATERIAŁY DODATKOWE (Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video (ponad 150 minut nagrań) /  zobacz próbkę

Osobowość Trenera / Instruktora

Dietetyka i żywienie w sporcie / zobacz próbkę


Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

1. Trener przygotowania motorycznego współpracuje przede wszystkim z wyczynowymi sportowcami i sportowcami amatorami.

2. Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.


Kurs trener przygotowania motorycznego online

Trener przygotowania motorycznego

Bez optymalnego przygotowania motorycznego, sukces we współczesnym sporcie, niezależnie od dyscypliny, jest praktycznie niemożliwy. Dlatego warto ukończyć kurs, który stwarza perspektywę pracy w klubach, akademiach czy ośrodkach sportu, jak również z młodzieżą oraz w ramach treningów indywidualnych.

Cena kursu online: 390.00 PLN     

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1100.00 PLN


Kurs trener przygotowania motorycznego online

Praktycznie każdy wyczynowy sportowiec powinien pracować nie tylko nad techniką i wydolnością, ale również motoryką. Do zadań profesjonalnego trenera przygotowania motorycznego należy zaliczyć: indywidualne i drużynowe prowadzenie zawodników pod kątem treningu i dążenia do ustalonego celu, współpracę ze sportowcem w celu zbudowania sprawności fizycznej, rozpisywanie zadań i kontrola postępów, szkolenia z zakresu obsługi urządzeń, zwiększanie świadomości sportowców na temat możliwości własnego ciała.

Kurs Promotor Zdrowia

Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

Materiał dydaktyczny

1. Promocja zdrowia – krótki zarys historyczny wraz z aktami prawnymi

2. Czym jest zdrowie?

– Definicja wg WHO

– Uwarunkowania zdrowia

3. Promocja zdrowia – definicje

– Ujęcie modelowe

– Promocja zdrowia i jej elementy

4. Promocja zdrowia – realizowane formy i programy

5. Promocja zdrowia – główne zadanie kształtowanie zdrowego stylu

6. Różne obszary promocji zdrowia

7. Promocja zdrowia w miejscu pracy

– Modelowe ujęcie programu promocji zdrowia w środowisku pracy

– Tradycyjna opieka zdrowotna a promocja zdrowia w zakładach pracy

8. Programy promocji zdrowia

– Problemy podejmowane w programach promujących zdrowie

– Stadia rozwoju programów promocji zdrowia w miejscu pracy

– Motywy podejmowania promocji zdrowia w zakładach pracy

– Zasady organizowania i realizacji programów promocyjnych

9. Obszary interwencji działań promocyjnych

– Działania prewencyjne i korzystanie z opieki zdrowotnej

– Nadwaga, cholesterol, nadciśnienie tętnicze i sposób odżywiania się

– Palenie papierosów

– Alkohol i środki psychoaktywne

– Zmiany o charakterze onkologicznym i choroby przenoszone drogą płciową

– Aktywność fizyczna

– Komfort psychiczny w sytuacjach stresowych

– Urazy i choroby zawodowe

– Pozostałe zagadnienia objęte programami promocyjnymi w miejscu

10. Fazy realizacji programów promocyjnych w miejscu pracy

– Inicjowanie programu promocji

– Faza planowania programu

– Etap wdrażania programu promocyjnego

– Monitorowanie i modyfikowanie programu

– Ewaluacja programu

11. Programy promujące zdrowie w szkole

– Edukacja zdrowotna

– Edukacja zdrowotna w szkole

– Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia w szkole

– Strategie aktywizacji ruchowej

12. Promowanie zdrowia w przedszkolu

– Cele i zadania promocji zdrowia najmłodszych

– Teoretyczne założenia programów promocji zdrowia w przedszkolu

– Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne dzieci

– Elementy programów promocyjnych w przedszkolu

 

MATERIAŁY DODATKOWE (Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video /  zobacz próbkę

Przebieg kursu

1. otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

– Kurs jest pomocny dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w klubach sportowych, domach opieki społecznej, seniora. Szkolenie przydatne także do pracy w stowarzyszeniach, ośrodkach sportu i kultury.

Kurs Promotor Zdrowia online

Promotor zdrowia

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 400.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Kurs Promotor Zdrowia online

Z jednej strony obserwujemy wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, a z drugiej – dynamiczny rozwój chorób cywilizacyjnych. Dlatego tak istotny jest profesjonalizm promotorów zdrowia, którzy są „specjalistami przyszłości”, ich znaczenie na rynku pracy dopiero rośnie i bywa odkrywane. To przede wszystkim osoby odpowiedzialne za propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz zalet aktywności fizycznej. W zależności od wymogów na konkretnym stanowisku, praca ta wymaga prowadzenia indywidualnego poradnictwa lub działań w ramach grupy. Istnieje także model pracy na tym stanowisku, który wymaga przede wszystkim sprawnego poruszania się w świecie online, świadczenia pomocy zdalnej.

Kar-Group jeden z Liderów na rynku szkoleń w Polsce

Kar-Group to firma w północno-wschodniej Polsce specjalizująca się w kształceniu u nasz wykonasz kurs instruktorski lub trenerski.

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, prowadzimy kursy e-learning (online) i stacjonarnie.

Potwierdzenie nadania uprawnień (plik)

Oferowane kursy respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP. Kursy instruktorskie dają możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów potwierdzających odbycie szkolenia.

 

Kurs przygotowuje do pracy:

– w ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych,

– stowarzyszeniach, organizacjach sportowych

– klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych

– kurs pomocny jest dla nauczycieli i pracowników Orlik

Co daje ukończenie kursu:

1. Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia umiejętności.

2. Każdy uczestnik otrzymuje dokumentację zaświadczającą o odbyciu szkolenia.

3. Dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swojej profesji lub osób chcących rozpocząć naukę nowego zawodu.

4. Uzyskane dokumenty otrzymujecie do Firmy Szkoleniowej zarejestrowanej w (RIS).

Dokumentacja:

Każdy z uczestników, po pozytywnym ukończeniu kursu, otrzymuje dwa certyfikaty ukończenia szkolenia w formie papierowej A4 (listownie). Można dodatkowo wyrobić częściowe lub kompletne dokumenty drukowane jak dyplom lub identyfikator w formie karty.

1. dwa certyfikaty po polsku i angielsku (lub niemiecku) na papierze fakturowym format A4 (w cenie kursu)

2. dyplom w twardej oprawie ze zdjęciem na formacie A6 po polsku

3. dyplom w twardej oprawie ze zdjęciem na formacie A6 po angielsku lub niemiecku

4. legitymację plastikową w formie karty ze zdjęciem po polsku

5. legitymację plastikową w formie karty ze zdjęciem po angielsku lub niemiecku

6. Ozdobny puchar / statuetka

 jak zostać instruktorem jak zostać instruktorem pływania jak zostać trenerem fitness jak zostać trenerem personalnym jak zostać trenerem piłki nożnej kurs dla pracowników mosir kurs dla pracowników orlik kurs instruktor kurs Instruktor Fitness kurs Instruktor Koszykówki online kurs Instruktor Kulturystyki online kurs instruktor piłki nożnej Kurs Instruktor Piłki Nożnej online kurs Instruktor Piłki Ręcznej online kurs Instruktor Piłki Siatkowej online kurs instruktorski kurs na instruktora online kurs na instruktora pływania kurs na instruktora pływania online kurs na trenera piłki nożnej kurs na trenera fitness kurs na trenera fitness online kurs na trenera motorycznego kurs na trenera personalnego kurs na trenera personalnego online kurs na trenera pływania kurs na trenera pływania online kurs trener biegania online kurs trener przygotowania motorycznego kurs trener przygotowania motorycznego online kurs trener psów kurs trener samoobrony online kurs trenera personalnego kurs trenera piłki nożnej kursy dla instruktorów kursy dla sportowców kursy instruktorskie kursy sportowe kursy trenerskie menedżer sportu online piłki nożnej online

 

 

Regulamin Szkoleń w Kar-Group

Kursy e-learning- to nowa forma podnoszenia kwalifikacji w Kar-Group. Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

 jak zostać instruktorem jak zostać instruktorem pływania jak zostać trenerem fitness jak zostać trenerem personalnym jak zostać trenerem piłki nożnej kurs dla pracowników mosir kurs dla pracowników orlik kurs instruktor kurs Instruktor Fitness kurs Instruktor Koszykówki online kurs Instruktor Kulturystyki online kurs instruktor piłki nożnej Kurs Instruktor Piłki Nożnej online kurs Instruktor Piłki Ręcznej online kurs Instruktor Piłki Siatkowej online kurs instruktorski kurs na instruktora online kurs na instruktora pływania kurs na instruktora pływania online kurs na trenera piłki nożnej kurs na trenera fitness kurs na trenera fitness online kurs na trenera motorycznego kurs na trenera personalnego kurs na trenera personalnego online kurs na trenera pływania kurs na trenera pływania online kurs trener biegania online kurs trener przygotowania motorycznego kurs trener przygotowania motorycznego online kurs trener psów kurs trener samoobrony online kurs trenera personalnego kurs trenera piłki nożnej kursy dla instruktorów kursy dla sportowców kursy instruktorskie kursy sportowe kursy trenerskie menedżer sportu online piłki nożnej online

 

W Kar-Group znajdziesz ponad 50 szkoleń !

Kursy online na elitarnym poziomie z egzaminem e-learningowo.

 


Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami – zapraszamy do polubienia ! facebooka.

Kurs instruktorski – podnieś swoje możliwości !

Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Firma Szkoleniowa Kar-Group. Serwis jest portalem o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Kar-Group prowadzi kursy w charakterze doszkalającym, podnoszącym umiejętności.

 

Firma szkoleniowa Kar-Group prowadzi kursy w formie e-learningu oraz w trybie stacjonarnym. Nasze szkolenia pogrupowane na kursy, rozwoju osobistego, doszkalające, menadżerskie i gastronomiczne, sportowe trenerskie i instruktorskie. Prowadzimy także blog ekspercki o edukacji i rozwoju.