Kurs Promotor Zdrowia

Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

Materiał dydaktyczny

1. Promocja zdrowia – krótki zarys historyczny wraz z aktami prawnymi

2. Czym jest zdrowie?

– Definicja wg WHO

– Uwarunkowania zdrowia

3. Promocja zdrowia – definicje

– Ujęcie modelowe

– Promocja zdrowia i jej elementy

4. Promocja zdrowia – realizowane formy i programy

5. Promocja zdrowia – główne zadanie kształtowanie zdrowego stylu

6. Różne obszary promocji zdrowia

7. Promocja zdrowia w miejscu pracy

– Modelowe ujęcie programu promocji zdrowia w środowisku pracy

– Tradycyjna opieka zdrowotna a promocja zdrowia w zakładach pracy

8. Programy promocji zdrowia

– Problemy podejmowane w programach promujących zdrowie

– Stadia rozwoju programów promocji zdrowia w miejscu pracy

– Motywy podejmowania promocji zdrowia w zakładach pracy

– Zasady organizowania i realizacji programów promocyjnych

9. Obszary interwencji działań promocyjnych

– Działania prewencyjne i korzystanie z opieki zdrowotnej

– Nadwaga, cholesterol, nadciśnienie tętnicze i sposób odżywiania się

– Palenie papierosów

– Alkohol i środki psychoaktywne

– Zmiany o charakterze onkologicznym i choroby przenoszone drogą płciową

– Aktywność fizyczna

– Komfort psychiczny w sytuacjach stresowych

– Urazy i choroby zawodowe

– Pozostałe zagadnienia objęte programami promocyjnymi w miejscu

10. Fazy realizacji programów promocyjnych w miejscu pracy

– Inicjowanie programu promocji

– Faza planowania programu

– Etap wdrażania programu promocyjnego

– Monitorowanie i modyfikowanie programu

– Ewaluacja programu

11. Programy promujące zdrowie w szkole

– Edukacja zdrowotna

– Edukacja zdrowotna w szkole

– Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia w szkole

– Strategie aktywizacji ruchowej

12. Promowanie zdrowia w przedszkolu

– Cele i zadania promocji zdrowia najmłodszych

– Teoretyczne założenia programów promocji zdrowia w przedszkolu

– Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne dzieci

– Elementy programów promocyjnych w przedszkolu

 

MATERIAŁY DODATKOWE (Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video /  zobacz próbkę

Przebieg kursu

1. otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

– Kurs jest pomocny dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w klubach sportowych, domach opieki społecznej, seniora. Szkolenie przydatne także do pracy w stowarzyszeniach, ośrodkach sportu i kultury.

Kurs Promotor Zdrowia online

Promotor zdrowia

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 400.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Kurs Promotor Zdrowia online

Z jednej strony obserwujemy wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, a z drugiej – dynamiczny rozwój chorób cywilizacyjnych. Dlatego tak istotny jest profesjonalizm promotorów zdrowia, którzy są „specjalistami przyszłości”, ich znaczenie na rynku pracy dopiero rośnie i bywa odkrywane. To przede wszystkim osoby odpowiedzialne za propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz zalet aktywności fizycznej. W zależności od wymogów na konkretnym stanowisku, praca ta wymaga prowadzenia indywidualnego poradnictwa lub działań w ramach grupy. Istnieje także model pracy na tym stanowisku, który wymaga przede wszystkim sprawnego poruszania się w świecie online, świadczenia pomocy zdalnej.