Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1. Promocja zdrowia – krótki zarys historyczny wraz z aktami prawnymi

2. Czym jest zdrowie?

- Definicja wg WHO

- Uwarunkowania zdrowia

3. Promocja zdrowia – definicje

- Ujęcie modelowe

- Promocja zdrowia i jej elementy

4. Promocja zdrowia – realizowane formy i programy

5. Promocja zdrowia – główne zadanie kształtowanie zdrowego stylu

6. Różne obszary promocji zdrowia

7. Promocja zdrowia w miejscu pracy

- Modelowe ujęcie programu promocji zdrowia w środowisku pracy

- Tradycyjna opieka zdrowotna a promocja zdrowia w zakładach pracy

8. Programy promocji zdrowia

- Problemy podejmowane w programach promujących zdrowie

- Stadia rozwoju programów promocji zdrowia w miejscu pracy

- Motywy podejmowania promocji zdrowia w zakładach pracy

- Zasady organizowania i realizacji programów promocyjnych

9. Obszary interwencji działań promocyjnych

- Działania prewencyjne i korzystanie z opieki zdrowotnej

- Nadwaga, cholesterol, nadciśnienie tętnicze i sposób odżywiania się

- Palenie papierosów

- Alkohol i środki psychoaktywne

- Zmiany o charakterze onkologicznym i choroby przenoszone drogą płciową

- Aktywność fizyczna

- Komfort psychiczny w sytuacjach stresowych

- Urazy i choroby zawodowe

- Pozostałe zagadnienia objęte programami promocyjnymi w miejscu

10. Fazy realizacji programów promocyjnych w miejscu pracy

- Inicjowanie programu promocji

- Faza planowania programu

- Etap wdrażania programu promocyjnego

- Monitorowanie i modyfikowanie programu

- Ewaluacja programu

11. Programy promujące zdrowie w szkole

- Edukacja zdrowotna

- Edukacja zdrowotna w szkole

- Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia w szkole

- Strategie aktywizacji ruchowej

12. Promowanie zdrowia w przedszkolu

- Cele i zadania promocji zdrowia najmłodszych

- Teoretyczne założenia programów promocji zdrowia w przedszkolu

- Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne dzieci

- Elementy programów promocyjnych w przedszkolu


MATERIAŁY DODATKOWE (Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video /  zobacz próbkę

 

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

- Kurs jest pomocny dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w klubach sportowych, domach opieki społecznej, seniora. Szkolenie przydatne także do pracy w stowarzyszeniach, ośrodkach sportu i kultury.

 

Kurs Promotor Zdrowia online

Kurs Promotor Zdrowia online

Promotor zdrowia

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 400.00 PLN   

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 1200.00 PLN

 

Promotor zdrowia
Z jednej strony obserwujemy wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, a z drugiej – dynamiczny rozwój chorób cywilizacyjnych. Dlatego tak istotny jest profesjonalizm promotorów zdrowia, którzy są „specjalistami przyszłości”, ich znaczenie na rynku pracy dopiero rośnie i bywa odkrywane. To przede wszystkim osoby odpowiedzialne za propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz zalet aktywności fizycznej. W zależności od wymogów na konkretnym stanowisku, praca ta wymaga prowadzenia indywidualnego poradnictwa lub działań w ramach grupy. Istnieje także model pracy na tym stanowisku, który wymaga przede wszystkim sprawnego poruszania się w świecie online, świadczenia pomocy zdalnej.

Kurs Promotor Zdrowia online – zapraszamy !

About the Author