Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Materiał dydaktyczny

1.Instytucja sportowa jako produkt

Wstęp.

Czym jest struktura produktu sportowego?

Tworzenie wartości dodanej.

2.Zarządzanie

Strategie w zarządzaniu produktem sportowym (klubem).

Zarządzanie głównymi zasobami w sporcie

Znaczenie zasobów finansowych.

Znaczenie zasobów ludzkich.

Znaczenie zasobów materialnych.

Zarządzanie efektywnością.

Elastyczność organizacji instytucji sportowej.

Zarządzanie procesami.

Zarządzanie a sukces sportowy.

3.Działania public relations klubu sportowego

Wprowadzenie.

Czym jest public relations w sporcie?

4.Human resource managment

Historia zarządzania – różne koncepcje.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zasoby w organizacjach sportowych.

Model strategicznego zarządzania kadrami w odniesieniu do sportu.

Znaczenie właściwego przebiegu procesu kształtowania kadr.

Motywowanie, kierowanie, podejmowanie decyzji, integrowanie.

5.Coaching  w sporcie

Czym jest coaching – definicja i charakterystyka.

Coaching jako proces.

Różne style i techniki coachingu.

Odejścia oraz strategie personalne w organizacjach sportowych.

6. Sposoby na pozyskanie graczy i pracowników

Zagadnienia ogólne – dobór kadr.

Sposoby doboru.

Dobór kadry w klubach sportowych – specyficzne działania.

Profil kwalifikacyjny – metody określania.

Proces rekrutacji.

Proces selekcji i stosowane techniki.

7. Coaching zespołów sportowych

Coaching – zagadnienia wprowadzające.

Typy coachów.

MATERIAŁY DODATKOWE(Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video (ponad 150 minut nagrań) /  zobacz próbkę

Osobowość Trenera / Instruktora

Dietetyka i żywienie w sporcie / zobacz próbkę

Przebieg kursu

1. otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

– minimum 70% poprawnych odpowiedzi

– w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

5. szczegółowy przebieg kursu znajdziesz – tutaj


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Kurs zarządzanie klubem w sporcie onlineZarządzanie klubem w sporcie

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

Cena kursu online: 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

W dobie globalizacji i komercjalizacji sportu, jedynym kierunkiem dla profesjonalnych klubów jest nieustanne poprawianie poziomu zarządzania. Zadaniem menedżerów wszystkich klubów, niezależnie od dyscypliny, jest dbanie o rozwój w aspekcie tak sportowym, jak finansowym i wizerunkowym. W zależności od charakteru stanowiska, absolwent tego kursu zajmuje się pozyskiwaniem sponsorów, kontaktem z mediami, kontrolą nad sprawami finansowymi lub formalnymi, rekrutacją czy planowaniem budżetu oraz działań w krótszej i dłuższej perspektywie.K

4.9/5 - (25 votes)

About the Author