Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

 

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Materiał dydaktyczny ( obowiązkowy )

1.INSTYTUCJA SPORTOWA JAKO PRODUKT

Wstęp.

Czym jest struktura produktu sportowego?

Tworzenie wartości dodanej.

2.ZARZĄDZANIE

Strategie w zarządzaniu produktem sportowym (klubem).

Zarządzanie głównymi zasobami w sporcie

Znaczenie zasobów finansowych.

Znaczenie zasobów ludzkich.

Znaczenie zasobów materialnych.

Zarządzanie efektywnością.

Elastyczność organizacji instytucji sportowej.

Zarządzanie procesami.

Zarządzanie a sukces sportowy.

3.DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS KLUBU SPORTOWEGO

Wprowadzenie.

Czym jest public relations w sporcie?

4.HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Historia zarządzania – różne koncepcje.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zasoby w organizacjach sportowych.

Model strategicznego zarządzania kadrami w odniesieniu do sportu.

Znaczenie właściwego przebiegu procesu kształtowania kadr dla organizacji sportowych.

Motywowanie, kierowanie, podejmowanie decyzji, integrowanie.

5.COACHING W SPORCIE

Czym jest coaching – definicja i charakterystyka.

Coaching jako proces.

Różne style i techniki coachingu.

Odejścia oraz strategie personalne w organizacjach sportowych.

6. SPOSOBY NA POZYSKIWANIE GRACZY I PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJACH SPORTOWYCH

Zagadnienia ogólne – dobór kadr.

Sposoby doboru.

Dobór kadry w klubach sportowych – specyficzne działania.

Profil kwalifikacyjny – metody określania.

Proces rekrutacji.

Proces selekcji i stosowane techniki.

7.COACHING ZESPOŁÓW SPORTOWYCH

Coaching – zagadnienia wprowadzające.

Typy coachów.

MATERIAŁY DODATKOWE (Nie obowiązkowe na egzaminie)

Materiały video (ponad 150 minut nagrań) /  zobacz próbkę

Osobowość Trenera / Instruktora

Dietetyka i żywienie w sporcie / zobacz próbkę

Przebieg kursu

1. kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej.

2. uczestniczysz w kursie zapoznając się z materiałami szkoleniowymi

3. zaliczasz egzamin wewnętrzny

- minimum 70% poprawnych odpowiedzi

- w razie nie powodzenia prosimy o kontakt (nastąpi bezpłatna poprawka)

4. Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową


Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu ?

Kurs przygotowuje do pracy w klubach sportowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych i stowarzyszeniach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w sporcie oraz chcą połączyć swoje pasje z pracą zawodową. Kurs skierowany jest do osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać dokumentację potwierdzająca odbycie szkolenia.

 

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online

Zarządzanie klubem w sporcie

Aby prowadzić zdrowy tryb życia potrzebna jest nie tylko fizyczna aktywność, ale przede wszystkim większa świadomość żywieniowa. Ten kurs przygotowuje Cię do pracy w charakterze dietetyka, którego kompetencje pozwalają znaleźć pracę w takich miejscach, jak centra dietetyczne, sklepy specjalistyczne, ośrodki sportu i zdrowia, kluby.

Cena kursu online: 250.00 PLN

zapisz się          przebieg kursu

Cena kursu stacjonarnego: 900.00 PLN

 

 

Zarządzanie klubem w sporcie
W dobie globalizacji i komercjalizacji sportu, jedynym kierunkiem dla profesjonalnych klubów jest nieustanne poprawianie poziomu zarządzania. Zadaniem menedżerów wszystkich klubów, niezależnie od dyscypliny, jest dbanie o rozwój w aspekcie tak sportowym, jak finansowym i wizerunkowym. W zależności od charakteru stanowiska, absolwent tego kursu zajmuje się pozyskiwaniem sponsorów, kontaktem z mediami, kontrolą nad sprawami finansowymi lub formalnymi, rekrutacją czy planowaniem budżetu oraz działań w krótszej i dłuższej perspektywie.

Kurs zarządzanie klubem w sporcie online – zapraszamy !

About the Author